Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Μητρώο Πολιτών

Από τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών ανακοινώνεται ότι οι Υπηρεσίες Δημοτολογίου του Δήμου και των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων Ιωαννίνων, Ανατολής, Μπιζανίου, Νήσου, Παμβώτιδος και Περάματος προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες μετάπτωσης δεδομένων των Δημοτολογίων και των Ληξιαρχείων στο “Μητρώο Πολιτών” θα λειτουργούν ως εξής:

Α. Στο   Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης από την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 μ.μ. μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 δεν θα διενεργούνται εγγραφές, διορθώσεις στοιχείων, διαγραφές, συμπληρώσεις στοιχείων, μεταβολές στις οικογενειακές μερίδες, καθώς επίσης δεν θα εκδίδονται και πιστοποιητικά.

Β.Στο Τμήμα Ληξιαρχείου από την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 μ.μ. μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 παρακαλούνται  οι πολίτες να μη προσέλθουν για  οποιαδήποτε καταχώρηση, διόρθωση ή μεταβολή Ληξιαρχικών Πράξεων, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, διότι αυτές θα πρέπει να συνταχθούν χειρόγραφα και γι΄αυτό τα Ληξιαρχικά Γεγονότα, συνιστάται να δηλωθούν μετά την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ   οι καταχωρήσεις Ληξιαρχικών πράξεων  θανάτου.

Οι ανωτέρω Υπηρεσίες θα επαναλειτουργήσουν πλήρως τη ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018.