Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, προϋπολογισμού 7.985,60 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – Συνοπτικός διαγωνισμός