Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Μνημόνιο συνεργασίας με τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού

Μνημόνιο Πολιτιστικής Συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ.

Η υπογραφή έγινε στο Δημαρχείο Παπάγου και σκοπός του μνημονίου είναι η συνεργασία που στόχο έχει την υιοθέτηση και διάδοση πολιτιστικών δράσεων με αποδέκτες τους πολίτες των Δήμων αλλά και άλλων περιοχών.

Το μνημόνιο έχει τριετή διάρκεια και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

– Την υιοθέτηση σειράς δράσεων ή/και παραγωγών των συγκεκριμένων Δήμων και των υπηρεσιών τους (Μουσεία, Πινακοθήκες, εκπαιδευτικοί χώροι κ.α.), οι οποίες μπορούν να παρουσιασθούν σε χώρους των δύο δήμων, με στόχο την ενίσχυση, διάδοση και υιοθέτηση από τους δημότες της πολιτιστικής γνώσης και ενημέρωσης που οδηγούν στη βελτίωση των συνθηκών και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

– Την ανταλλαγή προτάσεων και την από κοινού εξεύρεση λύσεων που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στον ανοικτό περιβάλλοντα χώρο και στα πάρκα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με στόχο την έκθεση-παρουσίαση πολιτιστικών δρώμενων του Δήμου Ιωαννιτών.

– Την υιοθέτηση ποικίλων δράσεων με γνώμονα την ανάδειξη και προβολή προς το κοινό, της ποιότητας ζωής μέσω της πολιτιστικής προσφοράς των δύο δήμων.

– Τη συνεργασία για την υλοποίηση της επικοινωνίας και προβολής των ανωτέρω δραστηριοτήτων, με το παραγόμενο έργο και τις δράσεις, μέσω των ιστοσελίδων και όλων των εντύπων και ψηφιακών μέσων που διαθέτουν τα δύο μέρη, με γνώμονα την ενημέρωση του κοινού σχετικά και με τους προσφορότερους τρόπους βελτίωσης και αναβάθμισης των συνθηκών του Πολιτιστικού γίγνεσθαι στους Δήμους.

– Τη συνεργασία των δύο φορέων σε δράσεις πληροφόρησης-ενημέρωσης του κοινού, με γνώμονα την ανάγκη σύνδεσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με στόχο τη διάχυση της πολιτιστικής και πολιτισμικής γνώσης και την εφαρμογή της προς όφελος των πολιτών.