Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Μόνιμη η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο για τις δικτυακές υποδομές

Ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, της Πολυτεχνικής Σχολής Ιωαννίνων Ευάγγελος Παπαπέτρου, αναλαμβάνει την άμισθη θέση τεχνικού συμβούλου του Δήμου για θέματα δικτυακών υποδομών.

Πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη που έρχεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου για την συνεργασία και την διασύνδεση με το Πανεπιστήμιο.

Για τον ορισμό του κ. Παπαπέτρου ελήφθη η σχετική απόφαση από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Πρόκειται για έναν από τους πιο διακεκριμένους επιστήμονες στον τομέα δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων. Παράλληλα διαθέτει σημαντική εμπειρία σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η ενεργή συμμετοχή του θα ενισχύσει την υφιστάμενη ομάδα του Δήμου  (στελεχωμένη από υπηρεσιακό προσωπικό του τμήματος Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών) που είναι υπεύθυνη για την συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του ασύρματου μέρους του Μητροπολιτικού δικτύου του Δήμου. Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια συνεργασία με μόνιμο χαρακτήρα.