Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Νέο δίκτυο ύδρευσης στην Ανατολή

Η ΔΕΥΑΙ ανακοινώνει πως στο πλαίσιο κατάργησης του Παλιού Δικτύου Ύδρευσης, οι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Ανατολής που είναι συνδεδεμένοι στο συγκεκριμένο δίκτυο οφείλουν να συνδεθούν με τη νέα παροχή ύδρευσης που βρίσκεται μπροστά στην ιδιοκτησία τους έως 15/02/2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ιδιοκτήτες μπορούν να απευθύνονται είτε στη ΔΕΥΑΙ είτε στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Ανατολής.