Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Νέο σάρωθρο για την υπηρεσία καθαριότητας

Με ένα νέο, υπερσύγχρονο, σάρωθρο ενισχύεται ο στόλος της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών.

Το σάρωθρο παρελήφθη σήμερα από την υπηρεσία και θα ακολουθήσουν τρία νέα οχήματα, ένα πολυμηχάνημα καθώς και νέο καλαθοφόρο.

Η προμήθεια γίνεται μετά από διεθνή διαγωνισμό που είχε προηγηθεί. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 780 χιλιάδες ευρώ και τα κονδύλια προέρχονται από τα ανταποδοτικά τέλη και τον Φιλόδημο.

Τόσο με την συγκεκριμένη προμήθεια όσο και με όσες ακολουθήσουν εκσυγχρονίζεται και ενισχύεται σημαντικά η υπηρεσία καθαριότητας γεγονός που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.