Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ξεκίνησε το Επιχειρηματικό «Ταξίδι» των Δύο Start Ups της Θερμοκοιτίδας PIT STOP Hub του Δήμου Ιωαννιτών