Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Οικονομικά Στοιχεία 2023

Προϋπολογισμός – Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού – Τροποποίηση ΟΠΔ
Ισολογισμός
Απολογισμός – Συνοπτική κατάσταση απολογισμού
Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού
  • Ά τρίμηνο
Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμού