Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Οικονομική Επιτροπή

Τακτικά μέλη:

 1. Αρλέτος Γεώργιος (Πρόεδρος)
 2. Ακονίδου Ελένη
 3. Σιορόκας Νικόλαος
 4. Βάββας Φώτιος
 5. Λυκογιώργος Ιωάννης
 6. Γιωτίτσας Θωμάς
 7. Κοσμάς Βασίλειος
 8. Μάντζιος Στέφανος
 9. Νάστος Δημήτριος

Αναπληρωματικά μέλη:

 1. Κωτσαντή Χριστίνα
 2. Τσίμαρης Ιωάννης
 3. Λώλης Γεώργιος
 4. Λιόντος Ιωάννης
 5. Χρυσοστόμου Ευθύμιος
 6. Γκίζας Σπυρίδων
 7. Βλέτσας Βασίλειος