Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Οι νέοι συζητάνε για το μέλλον της Ευρώπης

Εκδόθηκε το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος «ΜΕΛΛΟΝ της Ευρώπης: Οραματιστείτε ένα λαμπρό μέλλον για νέους, μετανάστες, ηλικιωμένους, παιδιά σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο», στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Ιωαννιτών. Η εκπροσώπηση γίνεται από νέους πρεσβευτές (ηλικίας 18-26 ετών) και το δελτίο έχει σκοπό να ενημερώσει για τα αποτελέσματα της πρώτης εκδήλωσης του έργου.

Η πρώτη συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στην Πράγα, μεταξύ 13 και 15 Οκτωβρίου 2021, με επίκεντρο της εκδήλωσης το θέμα: «Λιγότερη ή περισσότερη Ευρώπη;»

Κατά τη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν και 5 νέοι της πόλης μας, οι νέοι πρεσβευτές παρουσίασαν τα αποτελέσματα των συζητήσεων και των εργαστηρίων που οργανώθηκαν σε τοπικό επίπεδο.Η επόμενη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Πορτογαλία και το θέμα της εκδήλωσης θα είναι: «Οι ρίζες του ευρωσκεπτικισμού, του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας στην Ευρώπη» με τη συμμετοχή επίσης νέων συμπολιτών μας.

FutureOfEuropeNewsletter-ENG 2