Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ολοκλήρωση 2ης ημερίδας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη λειτουργία του συστήματος ευφυούς στάθμευσης για το Έργο με σύντομη ονομασία “Motivate Med”