Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ολοκληρώθηκε η ενημέρωση για τις κοινωνικές δράσεις

Με την ενημερωτική συνάντηση που έγινε στο Πέραμα ολοκληρώθηκε ο ενημερωτικός κύκλος που άνοιξε από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και τον ΟΚΠΑΠΑ.

Σκοπός ήταν αφενός να ενημερωθούν οι πρόεδροι όλων των κοινοτήτων για τις δράσεις και τα προγράμματα τα οποία υλοποιεί ο Δήμος και αφετέρου να υποβάλλουν προτάσεις για νέες δράσεις που επιθυμούν στηριγμένες στις τοπικές κοινωνικές ανάγκες.

Στη συνάντηση του Περάματος συμμετείχαν οι πρόεδροι της Δημοτικής Ενότητας, οι Αντιδήμαρχοι Γιάννης Αιβατίδης και Γιώργος Λώλης, ο πρόεδρος του ΟΚΠΑΠΑ Δημήτρης Πάνου και η ειδική σύμβουλος του Δημάρχου Διονυσία Αμπατζίδη.

Ο Δήμος με τις κοινωνικές του υπηρεσίες και τον ΟΚΠΑΠΑ αναμένει τις προτάσεις από όλους τους προέδρους των Κοινοτήτων ώστε άμεσα να τις αξιολογήσει και να δρομολογήσει τις παρεμβάσεις που θα απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.