Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΕ ΚΑΙ ΥΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2020 ΔΗΜΟΥ ΙΩΝΝΙΤΩΝ