Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ