Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ