Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 15ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023