Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ορισμός υπαλλήλων για τη γραμματειακή υποστήριξη των Κοινοτήτων του Δήμου Ιωαννιτών»