Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ Ειδικότητα : ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ-ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)