Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ο Δήμος Ιωαννιτών αρωγός στη μείωση της σχολικής διαρροής των παιδιών Ρομά

Το Παράρτημα Ρομά ,του Κέντρου Κοινότητας, του ΟΚΠΑΠΑ σε συνεργασία με στελέχη του προγράμματος “Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους” ολοκλήρωσαν τις δράσεις ενημέρωσης στους γονείς Ρομά εστιάζοντας στη σχολική διαρροή των παιδιών και στην ενίσχυση και βελτίωση της συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς.
Ταυτόχρονα παρουσιάστηκε αναλυτικά το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και οι δυνατότητες που παρέχονται τόσο για την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και για την μεταγυμνασιακή επαγγελματική εκπαίδευση και τη μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση.
Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η μείωση της σχολικής διαρροής και η ισότιμη συμπερίληψη των παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση