Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ο Δήμος Ιωαννιτών στην Ευρωπαική Εβδομάδα Αειφόρου Ενέργειας

Στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αειφόρου Ενέργειας (The European Sustainable Energy Week – EUSEW) που έγινε στις Βρυξέλλες βρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Ιωαννίνων, αρμόδιος για θέματα Περιβάλλοντος και Ενέργειας Βασίλης Βλέτσας και η προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος και Ενεργειακών Θεμάτων  Άννα Αθανασίου.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα αποτελεί την μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση αφιερωμένη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αποδοτική χρήση ενέργειας στην Ευρώπη και περιλαμβάνει μια σειρά δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην οικοδόμηση ενός ασφαλούς ενεργειακού μέλλοντος για την Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας πραγματοποιήθηκαν συνεδρίες ενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας για ζητήματα που άπτονται του Τμήματος Περιβάλλοντος & Ενεργειακών Θεμάτων και αφορούν χρηματοδοτικά εργαλεία για σχετικές δράσεις, τρόπους διαχείρισης του ενεργειακού ζητήματος, ενεργειακές κοινότητες, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και μεταφορικών μέσων.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Ενεργειακή Κοινότητα του Δήμου Ιωαννιτών υπέβαλε πρόταση στο EUCF (European City Facility) για τη χρηματοδότηση μελετών ύψους 60,000, στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης.

Ο Δήμος Ιωαννιτών συνεχίζει να εργάζεται με προσήλωση για να πετύχει το στόχο της κλιματικής ουδετερότητας που έχει τεθεί έως το 2030. «Η ευκαιρία που έχουμε μπροστά μας ως Δήμος είναι πολύ σημαντική και εργαζόμαστε συστηματικά για την αξιοποιήσουμε. Τα Γιάννενα μπορούν να γίνουν κλιματικά ουδέτερη πόλη έως το 2030 και να είναι μια από τις λίγες πόλεις στην Ευρώπη που θα το έχουν καταφέρει. Δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ από αυτή την ευκαιρία που μας παρουσιάζεται» αναφέρει σε δήλωσή του ο Αντιδήμαρχος κ. Βλέτσας.