Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

πίνακες κατάταξης επιτυχόντων και απορριπτέων υποψηφίων της προκήρυξης του Δήμου Ιωαννιτών ΣΟΧ 1/2019