Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΊΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ υλοποίησης του προγράμματος Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για πόλεις ενσωμάτωσης –European platform for integrating cities (EPIC)