Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Παιδιατρική εξέταση και εμβολιασμός των παιδιών Ρομά

Ένα ευρύ φάσμα δράσεων υποστήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των Ρομά στο πλαίσιο ισότητας και άρσης των διακρίσεων προσφέρει ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης & Προσχολικής Αγωγής – Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α και η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών.
Οι δράσεις συνεχίζονται και επεκτείνονται με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών.
Στο πλαίσιο προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου σε συνεργασία με την 6η ΤΟΜΥ Ιωαννίνων πραγματοποίησαν την πρώτη δράση κλινικής παιδιατρικής εξέτασης και εμβολιασμού των παιδιών Ρομά στην Δημοτική Ενότητα Περάματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Ιωαννιτών πρώτη φορά σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις προαγωγής υγείας στον πληθυσμό των Ρομά, δράσεις που συμβάλλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων ένταξης της πληθυσμιακής αυτής ομάδας στον κοινωνικό ιστό καθώς και στην προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.
Στην επιτυχημένη υλοποίηση της δράσης στην Δ.Ε. Περάματος, συνέβαλαν ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Λώλης, η 6η ΤΟΜΥ Ιωαννίνων, το Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, η Δημοτική Αστυνομία και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ. Καραγιάννης Ευάγγελος.