Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Παράταση για αιτήσεις στο πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ»

Ο Δήμος Ιωαννιτών σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ, υλοποιεί το πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ» με σκοπό να στεγάσει οικονομικά αδύναμους πολίτες που κατοικούν στον Δήμο Ιωαννιτών, ηλικίας από 25 έως 39 ετών. 

Προϋπόθεση οι πολίτες να μη διαμένουν σε ιδιόκτητη πρώτη κατοικία και να ήταν δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος μέχρι τον μήνα Μάρτιο του 2023.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα καλύπτει:

  1. Τη δαπάνη μίσθωσης κατοικία για 3 (τρία) έτη
  2. Τη δαπάνη μετακίνησης του νοικοκυριού
  3. Τις δαπάνες για επισκευές των φθορών που διαπιστώνονται στα ακίνητα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και με τη λήξη αυτής.

Οι ωφελούμενοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι  και τις 8 Αυγούστου με δύο τρόπους:

  • Σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: protocollo@ioannina.gr
  • Σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιωαννιτών (ταχυδρομική διεύθυνση: Κρυστάλλη 3, Τ.Κ. 45444), με αποδέκτη τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ιωαννιτών, Αβέρωφ 6, Τ.Κ. 45221 .

Η τελική επιλογή των ωφελουμένων, θα γίνει αυστηρά σύμφωνα με το σύστημα μοριοδότησης που καθορίζεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 24777/2023 – ΦΕΚ 1315/Β/7-3-2023.

Πληροφορίες:

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ιωαννιτών Αβέρωφ 6, Τ.Κ. 45221

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651361379