Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Παράταση για την υποβολή αιτήσεων για την συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης σχετικά με τα Αρωματικά/Φαρμακευτικά φυτά, από την καλλιέργεια ως τη διάθεση στην αγορά

Ο Δήμος Ιωαννιτών, σύμφωνα με την υπ. 263/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του με ΘEMA: «Έγκριση σχεδίου Μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Ιωαννιτών και του ΟΑΕΔ με σκοπό τη λειτουργία πλήρους εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης στο Δήμο μας με αντικείμενο τα Αρωματικά – Φαρμακευτικά Φυτά, τα Βιολογικά Προϊόντα και την Μελισσοκομία» και με την υπ΄ αριθ’2403/43/20.04.2021   ΑΠΟΦΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, θα υλοποιήσει σε συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού  δυο (2) Ολοκληρωμένα Προγράμματα Κατάρτισης με Τίτλο   « Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης Αρωματικών/Φαρμακευτικών φυτών» διάρκειας 295 ωρών, 2 τμήματα των 25 ατόμων (Τα τμήματα θα διαμορφωθούν με βάση τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19).

Α/Α Θεματικές Ενότητες Θεωρία

 

Πρακτική ΣΥΝΟΛΟ
1 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ/ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

ΦΥΤΩΝ

43 22 65
2 ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ / ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

42 13 55
3 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ/ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

ΦΥΤΩΝ – ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

55 15 70
4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ/

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

 

60 60
5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΩΛΗΣΕΩΝ

45 45

Οι καταρτιζόμενοι ΔΕΝ θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα και είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τους.

Η επιλογή των καταρτιζομένων να γίνει από τον Δήμο σύμφωνα με το προφίλ των καταρτιζομένων και τα πιο κάτω κριτήρια.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την αίτηση τους να υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά:

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Α/Α ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ
1 ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
2 ΑΝΕΡΓΟΣ ΑΚΤΗΜΩΝ

 

ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ – Ε9 20
3 ΑΚΤΗΜΩΝ

 

Ε9 10
4 ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΕ ΚΤΗΜΑΤΑ Ε9 5
5  

ΗΛΙΚΙΑ ΕΩΣ 60 ΕΤΩΝ

 

Έως 30 ετών 20
Έως 50 ετών 15
 

Άνω των 50 ετών

 

5
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocollo@ioannina.gr, σε ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ με την ονομασία  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ   « ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ / ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ» όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά το αργότερο έως και την Τετάρτη  16/6/2021  και ώρα 14:30.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.