Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων από υποψήφιες/ους δικηγόρους για την πραγματοποίηση μέρους της πρακτικής άσκησής τους στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών