Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Παράταση προθεσμίας υποβολής της Α.Π.660/4/16980/10.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση», ΟΠΣ 5002212