Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Παράταση σύνθετου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων και ανάθεσης μελετών με τίτλο: «Ενσωμάτωση του χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων»

Με την 455/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών, η ημερομηνία παράδοσης του σύνθετου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων και ανάθεσης μελετών με τίτλο: «Ενσωμάτωση του χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων», μετατίθεται για την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14:00.
Απόφαση ΟΕ 455-2018 (Παράταση Προθεσμίας)