Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, η διαδικασία πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων στο έργο “Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας (Ν. 4563/2018 παρατείνεται για πέντε (5) μήνες,
ήτοι μέχρι και την 19/08/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που επιθυμούν να ενταχτούν στο έργο μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΠ.

Από το Δήμο Ιωαννιτών