Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PIT-STOP!

Ανακοινώνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό καινοτόμων ιδεών του Έργου PIT-STOP.

 

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 10/9/2020 και ώρα 23:59 μ.μ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες μέσω του κάτωθι συνδέσμου:

 

https://www.ioannina.gr/πρόσκληση-για-τη-συμμετοχή-σε-διαγωνι-2/