Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Παρατείνεται η ισχύς των κοινωνικών επιδομάτων

Για ένα μήνα ακόμη παρατείνεται η ισχύς των κοινωνικών επιδομάτων, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας & Kοινωνικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού.

Ειδικότερα, παρατείνεται για ένα μήνα ακόμη η ισχύς των αιτήσεων των προγραμμάτων: Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ), Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) & Επίδομα Στέγασης, τόσο αυτών που θα έπρεπε να επανυποβληθούν μέσα στον Απρίλιο, όσο και εκείνων που θα έπρεπε να επανυποβληθούν τον Μάρτιο και έλαβαν παράταση τον προηγούμενο μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι:

α) Σε περίπτωση που υποβληθεί εντός του Απριλίου αίτηση απευθείας από τους αιτούντες, τότε αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά.

β) Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης, η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση «ΝΕΑ» χωρίς να γίνει οριστική υποβολή αυτής, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.

Οι δικαιούχοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεων τους για ένα μήνα.

Επομένως, η ανάγκη προσέλευσης των ωφελουμένων περιορίζεται στις περιπτώσεις υποβολής νέας αίτησης (και όχι επανυποβολής μετά την πάροδο του εξαμήνου), όταν δεν είναι δυνατή η υποβολή της με κωδικούς Taxis.

Πληροφορίες από την Δ/νση  Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ιωαννιτών στο τηλ. 2651361393.