Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Παρουσίαση μελέτης για την κεντρική πλατεία

Την Τετάρτη 7 Απριλίου θα γίνει η παρουσίαση της μελέτης ανάπλασης της κεντρικής πλατείας των Ιωαννίνων στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η παρουσίαση –μέσω τηλεδιάσκεψης που θα ξεκινήσει στις 21:00- θα πραγματοποιηθεί από τους μελετητές και τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.