Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΌΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ