Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καφενείου Κρύας