Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης