Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Περίληψη και Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην θέση Άγιος Γεώργιος Κοσμηράς