Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Περίληψη της απο 04-09-2018 αίτησης στο Εφετείο του Κληροδοτήματος Αγλαιας Χαραλάμπους