Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΤΙΔΟΣ ΕΣΘΗΡ ΓΚΑΝΗ