Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΡΟΥ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20.000,00 €.