Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου: «Κατασκευή διοικητικού κέντρου με αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο κτίριο Δόμπολη»

Ο Δήμος Ιωαννίνων διακηρύττει ότι την 1η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 2:00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για το έργο με τίτλο «Κατασκευή διοικητικού κέντρου με αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο κτίριο Δόμπολη».

BSE380-DWG-MEC-002-R0-Π_MHX_M.08 ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___060922 _ΔΟΜΠΟΛΗ_04-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ _ΔΟΜΠΟΛΗ_05-ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ _ΔΟΜΠΟΛΗ_06-ΕΣΥ _ΔΟΜΠΟΛΗ_09-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ _ΔΟΜΠΟΛΗ_10-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ _ΔΟΜΠΟΛΗ_11-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022647311001_ΔΟΜΠΟΛΗ-ΔΙΑΚ_22PROC011137108 2022647311001_ΔΟΜΠΟΛΗ-ΠΡΟΚ_22PROC011137146_9ΔΩΚΩΕΩ-Ξ72