Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ Τ.Κ.ΜΑΖΙΑΣ