Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Περισυλλογή και απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων

Απορρίμματα όπως παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές ή παλιά στρώματα δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαμβάνονται από το Δήμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Υπηρεσία Καθαριότητας (τηλ: 2651075555). Οι κάτοικοι υποχρεούνται να  βγάλουν τα ογκώδη απορρίμματα στο πεζοδρόμιο την ημέρα που τους ανακοινώθηκε ότι θα περάσει το ειδικό απορριμματοφόρο και να τα τοποθετούν σε σημείο που να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία οχημάτων ή πεζών.

 

Προσοχή: Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη μπάζων, υλικών κατεδαφίσεων και απορριμμάτων που προκύπτουν από ανακαινίσεις και οικοδομικές εργασίες.