Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πιλοτικό Πρόγραμμα “+Εργασία”: Ενίσχυση της πρόσβασης υπηκόων τρίτων χωρών στην τοπική αγορά εργασίας

The Pilot Project “+Εργασία:” is implemented by the Municipality of Ioannina within the frame of the “European Platform of Integrating Cities (EPIC)”, a 3-year project co-funded by the European Union – Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF).

The strengthening of integration of refugees, asylum seekers and migrants at a local level through the provision of counseling services in order to address administrative (or other) difficulties regarding their access to the labor market, is the main goal of the Pilot Project.

The total duration of the Pilot Project amounts to 8 months (April to November 2022), while the Intercultural Center for Social Integration (ICSI) "Akadimia" (Akadimias 14, PC. 45332) was chosen as the host center of the program, in order to provide a comprehensive intervention during the effective management of the cases of the beneficiaries, through the provision of translation services (English, French, Arabic, Farsi) by the staff of ICSI. Concurrently, specialized consultants of the EPIC project (tax preparer and employability counselor) are providing consulting support in tax, accounting and labor issues.

Potential beneficiaries of the Pilot Program "+Εργασία" can be informed in detail about the services provided by calling at 2651313653, sending an email to epicioannina@gmail.com, visiting the Intercultural Center for Social Integration "Akadimia", (Akadimias 14, PC. 45332), or by filling in the contact form below