Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ποδαρικό με νέα έργα 1.1 εκ. ευρώ στο Δήμο Ιωαννιτών

created by dji camera

Ποδαρικό με δύο νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.1 εκ. ευρώ κάνει στο 2019 ο Δήμος Ιωαννιτών. Το πρώτο έργο με τίτλο «Βελτίωση προσβασιμότητας και αναπλάσεις περιοχών»,  με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ συμβασιοποιήθηκε και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, ενώ το δεύτερο με  χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ύψους 600.000 βρίσκεται στο στάδιο της δημοπράτησης.

Πιο αναλυτικά οι εργασίες του πρώτου έργου αφορούν τις περιοχές Ανατολής, Μπάφρας και Νεοκαισάρειας όπου προβλέπεται να εκτελεστούν τα παρακάτω:

αποξήλωση κατεστραμμένου ασφαλτοτάπητα, διάνοιξη οδών, ανύψωση ή υποβιβασμός υπαρχόντων φρεατίων στις νέες υψομετρικές θέσεις που θα προκύψουν, ανακατασκευή οδών, κατασκευή κρασπέδων, δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, φρεάτια επίσκεψης, φρεάτια υδροσυλλογής και μεταλλικές εσχάρες.

Οι εργασίες στην Δ.Κ. Ανατολή αφορούν τις οδούς Μυρτίας, Αγωνιστών, Εμμανουηλίδη, Διγενή Ακρίτα, Μεθοδίου, Δάφνης, Θερμοπυλών και Φειδιππίδου.

Το δεύτερο έργο αφορά παρεμβάσεις σε αγροτικούς οδούς στις Δ.Ε. Ιωαννίνων, Παμβώτιδας και Μπιζανίου του Δήμου Ιωαννίνων.

Οι αγροτικοί δρόμοι αποτελούν μέρος του οδικού δικτύου μιας περιοχής με βασικό στόχο την εξασφάλιση πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Η διασφάλιση σημαντικού επιπέδου ποιότητας και ασφάλειας συμβάλει στην διαμόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των υφιστάμενων και την δημιουργία νέων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας.

Σε αυτό το πρίσμα καθίσταται επιτακτική η ανάγκη βελτίωσης και συντήρησης των αγροτικών δρόμων, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη, ασφαλή και ποιοτική χρήση τους κατά την πρόσβαση από και προς τα σημεία εκείνα, που αναπτύσσονται οι γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες.

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν είναι οι εξής:

  • Στην Δημοτική Κοινότητα Πεδινής της Δ.Ε. Μπιζανίου, στη Θέση «Βοϊδολίβαδο», θα κατασκευαστεί αγροτικό οδικό δίκτυο μήκους 1018,50 και πλάτους 3,50μ,
  • Στην Τοπική Κοινότητα Κοντσικας της Δ.Ε. Μπιζανίου, από κεντρικό δρόμο έως θέση «Γρούσπες», θα κατασκευαστεί αγροτικό οδικό δίκτυο μήκους 763,10 και πλάτους 3,50μ
  • Στην Τοπική Κοινότητα Αμπελειάς της Δ.Ε. Μπιζανίου, στη θέση «Κεχρά», θα κατασκευαστεί αγροτικό οδικό δίκτυο μήκους 708,54 και πλάτους 3,50μ
  • Στην Τοπική Κοινότητα Χαροκοπίου της Δ.Ε. Παμβώτιδας, από θέση «Λάσπα» προς θέση «Ρεγγούζι», θα κατασκευαστεί αγροτικό οδικό δίκτυο μήκους 954,28 και πλάτους 6,50μ
  • Στην Τοπική Κοινότητα Κουτσελιού της Δ.Ε. Παμβώτιδας, από θέση «Πανά» προς θέση Ράχη «Ντούλια», θα κατασκευαστεί αγροτικό οδικό δίκτυο μήκους 756,39 και πλάτους 6,50μ
  • Στην Τοπική Κοινότητα Μαρμάρων της Δ.Ε. Ιωαννίνων, στη θέση «ΛάκοΤρίζι– Κλαρί», θα κατασκευαστεί αγροτικό οδικό δίκτυο μήκους 1860,77 και πλάτους 3,50μ

 

«Ξεκινάμε το 2019 ακριβώς όπως ολοκληρώσαμε το 2018. Με νέα έργα από ίδιους πόρους αλλά και μέσω του ΕΣΠΑ. Έργα που εντάσσονται στη φιλοσοφία μας για ισόρροπη ανάπτυξη σε όλο το Δήμο Ιωαννιτών και τα οποία αναβαθμίζουν αισθητά την ποιότητα ζωής των δημοτών μας. Έργα που αφήνουν ένα ποιοτικό αποτύπωμα σε κάθε γειτονιά, σε κάθε τοπικό διαμέρισμα του Δήμου μας. Το 2019 θα είναι η χρονιά των έργων για το Δήμο Ιωαννιτών, αφού μετά τις αλλεπάλληλες γραφειοκρατικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν όλοι οι δήμοι τα προηγούμενα χρόνια, εξαιτίας νομοθετικών αλλαγών, το τεχνικό μας πρόγραμμα, ήδη από τα μέσα του 2018, έχει αρχίσει και αναπτύσσεται σε όλη του την έκταση. Αυτό θα συνεχιστεί, παράλληλα με την εκπόνηση ενός νέου σχεδίου που θα αφορά παρεμβάσεις για την επόμενη δημοτική περίοδο όπου με την αλήθεια του έργου μας και την  στήριξη των συνδημοτών μας θα κληθούμε ως Δημοτική Αρχή να το υλοποιήσουμε προς όφελος όλου του Δήμου Ιωαννιτών», δήλωσε ο Δήμαρχος, Θωμάς Μπέγκας.