Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρακτική άσκηση ασκούμενων υποψηφίων δικηγόρων στον Δήμο Ιωαννιτών