Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Προκήρυξη ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την εκπόνηση της μελέτης: “Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ Μελέτη Μεντρεσέ και Διαμόρφωσης Πρόσβασης ΑμεΑ εντός του κτιρίου”