Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Αναβάθμιση δικτύου εμπορικών οδών στο Ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων”, προϋπολογισμού 1.260.000,00 € (με Φ.Π.Α) .