Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) ειδικής θέσης βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07