Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Προκήρυξη για τον Διαγωνισμό των Στρατιωτικών Φυλακών

Προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων (DS)

Περίληψη Προκήρυξης 72ΨΙΩΕΩ-ΩΦΟ

Τεύχος Δεδομένων και στοιχείων

Στοιχεία

https://www.facebook.com/tsoukanelis2/

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η λήξη υποβολής ερωτημάτων από τους ενδιαφερόμενους που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο συμμετεχόντων έχει μετατεθεί για την 4η Μαΐου 2018.

Ομοίως μετατίθεται και η ημερομηνία των απαντήσεων για την 14η Μαΐου 2018

Χρονοδιάγραμμα Διαγωνισμού