Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας έμπροσθεν πλατειών Αν. Παπανδρέου, Δημοκρατίας και Πύρρου», προϋπολογισμού 20.000,00 €